CYG6 Cygnus bas panel (32 adresser)

Bas panelen har utvecklats som en liten platssystem panel. Det är ett valfritt element till Cygnus-systemet och används för att samla in data från maximalt 32 enheter som är placerade runt en plats. Bas panelen är nätström och har batteri back upp. Panelen har andra funktioner, inklusive en evakuerings platsfunktion som kan användas i nödfall.
Om du behöver ytterligare funktioner, vänligen se CYG1.