HVOR KOM NAVNET CYGNUS FRA?

Juni 22, 2016

Den Cygnus trådløse alarm og evakuering systemet er oppkalt etter Constellation Cygnus kalt Cygnus A som ble oppdaget i 1951 og er en av de sterkeste radio kilder på himmelen.

Denne galaksen ble funnet å være 500 000 000 lys år unna, og var en fantastisk oppdagelse. Det viste at prosessen som fører til at radiobølger skal gis ut må kolossalt kraftige, ellers ville vi ikke ha vært i stand til å oppdage dem fra så langt unna. Faktisk stråling fra Cygnus a er omtrent en million ganger så kraftig som det oppdaget fra Melkeveien av Karl Jansky i 1933. Galakser som er sterke kilder til radiobølger kalles radio galakser og mange har blitt funnet siden oppdagelsen av Cygnus A.

Den Cygnus Constellation danner en svane form. Cygnus er det latinske ordet for svane familien.

Cygnus

Navnet og logoen er symboler for:

  • Excellence (stjerner er et symbol på prestasjoner)
  • Signal strength/Signal distance (the radio waves which reach us from Cygnus have travelled 500 million light years!)
  • Pålitelighet/lang levetid. (radio bølger har vært pulserende fra Cygnus siden før tiden).